Dijital Korsan Kovuşturma ve Soruşturma Süreci

Dijital Korsan

Bu alandaki fikri emek hırsızlığı; eserlerin elektronik kitap, mp3 dosyası gibi dijital olarak çoğaltılarak, belirli bir sitede hak sahibinden yazılı izin alınmadan internet aracılığıyla kişilerle paylaşılması, bilgisayar veya cep telefonlarına indirilmesine imkan verilmesi, online izlenebilmesi veya dinlenebilmesi şeklinde görülmektedir. Bu alanda bir hak ihlali ile karşılaşıldığında: 

1. Üyesi olunan Meslek Birliğine bildirilir.

Meslek Birliği sitelerle iletişime geçer, yasa dışı içeriğin site içerisinden çıkartılmasını ihtar eder. Sitenin uyarıyı dikkate almaması durumunda Savcılıklara başvurur. 

2. Hak sahibi yasadışı içeriğin çıkarılması için bilgi içerik sağlayıcısına başvurur

3 gün içinde içerik sağlayıcısı tarafından eserin siteden çıkarılması gerekir. 

3. İhlalin devam etmesi durumunda Savcılıklara başvurulurak “erişimin engellenmesi Kararı” verilmesi talep edilir

4.Savcılığın talebi ve Mahkemelerin kararı doğrultusunda “erişimin engellenmesi” kararı alınır. Karar, internet servis sağlayıcılarına tebliğ edilir ve siteye erişim engellenir. 

Cezalar:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 72- (Değişik: 23/1/2008-5728/139 md.)

Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.