Hakkımızda

Dijital Yayıncılık Forumu Nedir?

Dijital Yayıncılık Forumu, dijital yayıncılıkla ilgili tüm tarafların katkı, paylaşım ve üretimlerine açık olan ve kâr amacı gütmeyen sivil bir platformdur. Hedefleri;

  • Dijital yayıncılığın Türkiye’de ve tüm dünyada gelişmesini sağlamak;
  • Dijital yayıncılık alanında ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek ve duyurmak;
  • Bu alanda hukuki, teknik, içeriksel standartların oluşmasına katkıda bulunmak, hali hazırda bulunan standartların kullanılmasını yaygınlaştırmak;
  • Dijital yayıncılıkla ilgili gelişmelerin ve sorunların tartışılacağı forumlar sağlamak;
  • Dijital yayıncılık alanında içerik, teknoloji ve hizmet sağlayan tüm kişi ve kuruluşların birbirlerinden haberdar olmasını sağlamaktır.

Dijital Yayıncılık Forumu nasıl yönetilir?

Dijital Yayıncılık Forumu, dijital yayıncılığın gelişiminde; hukuki, teknik ve içeriksel sorunların aşılmasında; standartların paylaşılması ve üretilmesinde; küresel ölçekte faaliyet gösteren yayıncılarla kurulacak ilişkilerde söz sahibi olmak üzere kendi bağımsız yönetsel mekanizmalarını kurmayı benimser.

Platform, bu mekanizmaların ve Forum bünyesinde yürütülecek etkinliklerin ticari amaç taşımamasını ve sektörde haksız rekabete neden olmamasını, aksine, içerik, hizmet ve teknoloji sağlayıcılar gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerini koruyacak ve geliştirecek bir zeminin sağlanmasını ilke edinir.

Dijital Yayıncılık Forumu, dijital yayıncılığın Türkiye serüveninde en ciddi sorunlardan birini oluşturan hak yönetimi söz konusu olduğunda, hem bu sorunların bir an önce giderilmesi, hem de hak sahiplerinin haklarının korunması için hassasiyet gösterir. şeffaf, etkin ve güvenilir bir hak yönetim sistemi üzerinde kurulu “temiz telif” standardını benimser.

İletişim

Bizimle iletişime geçmek için ... adresine e-posta gönderebilirsiniz.

E-postanızın konu satırında Dijital Yayıncılık Forumu ibaresini bulundurmanız iletişimimizi hızlandıracaktır.